บริการตรวจเช็คภาพเปียโนน้ำท่วม หรือต้องการจะขายต่อ หรือเพื่อซ่อมไว้เล่นเอง 
ประเมิณราคาเปียโน ปรึกษาเกี่ยวกับเปียโน
(รบกวนสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเิติม)