บริการขนย้าย grand piano ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท (ไม่รวมค่าขึ้น-ลงชั้น) *รับประกันตลอดการขนย้าย*
(ราคานี้เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดรบกวนสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม)