บริการขนย้าย upright piano ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท (ไม่รวมค่าขึ้น-ลงชื้น) *รับประกันตลอดการขนย้าย*
(ราคานี้เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดรบกวนสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม)