บริการปรับตั้งเสียง(จูนเสียง) grand piano ราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาท
(ฟรี! ทำความสะอาด เคลือบเงาและขัดส่วนที่เป็นทองเหลืองภายนอก)
(ราคานี้เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดรบกวนสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม)