บริการปรับตั้งเสียง(จูนเสียง) upright piano ราคาเริ่มต้นเพียง 900 บาท
(ฟรี! ทำความสะอาด เคลือบเงาและขัดส่วนที่เป็นทองเหลืองภายนอก)
(ราคานี้เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดรบกวนสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม)